OCEP - sw pro tvorbu cen v oboru ELEKTRO a VODA-TOPENÍ-PLYN
© SELPO Broumy 1991-2024
OCEP  verze 16 Úvod Popis programu OCEP... Nové funkce programu OCEP... Ceník programu a jeho doplňků... Školení programu OCEP... Kde nás najdete...
Hlavní činností firmy je vývoj a distribuce programu OCEP. Jedná se o komplexní nástroj na tvorbu cenových nabídek a kalkulací v montážních oborech ELEKTRO a VODA-TOPENÍ-PLYN. Rozpočty lze rozšířit o fakturaci, objednávky, sklady  a mzdy. Svojí modularitou je určen jak pro jednotlivce na tvorbu malých rozpočtů, tak pro velké firmy. Oproti jiným programům, jejichž hlavní činností je kalkulace HSV (hlavní stavební výroby - “hrubé stavby”) se specializujeme “jen” na rozpočtování PSV (pomocné/přidružené stavební výroby) profesí ELEKTRO a VODA-TOPENÍ-PLYN. To nám umožňuje nabídnout v těchto profesích mnohem více, protože tyto činnosti jsou oproti HSV velmi specifické. Ceník 22M - montáže slaboproudých zařízení Vzhledem k dynamickému rozvoji slaboproudých technologií v “posledních” dvaceti letech, již neodpovídá dlouhodobě používaný ceník montážních prací 22M aktuální realitě. V ČR není nikdo, kdo by tento značně zastaralý ceník aktualizoval. Pod tlakem našich uživatelů jsme se spojili s projektanty a montážními firmami pracujícími v tomto oboru a vytvořili nový aktualizovaný ceník slaboproudých instalací poplatný dnešní době a vývoji technologií. Vytvořili jsme nové položky (EZS, EPS, datové sítě, optické kabely...) včetně normativní spotřeby času a vazeb na dodavatelské ceníky materiálu (ADI Global, Jablotron a pod.). To nabízíme jako jediní v ČR. Jedná se o nástroj, který umožní ocenění montáží slaboproudu (prací i materiálů), který je v dnešní době součástí prakticky jakékoliv elektroinstalace. Import materiálových ceníků V rámci naší dlohodobé spolupráce s velkoobchody umožňuje program OCEP import ceníků přímo v konkrétních nákupních cenách vaší montážní firmy, což umožňuje v rozpočtu automaticky a jednoduše držet kontrolu nad vlastními materiálovými náklady a požadovaným ziskem. Tyto ceníky generují velkoobchody přímo na míru svému zákazníkovi ve formátu programu OCEP. Import ceníku lze řešit ručně, nebo automaticky - podobně jako antivirové programy aktualizují svoji databázi bez zásahu uživatele. OCEP umožňuje nejen import jednoduchého ceníku, ale import i dalších informací, které každodenní práci s tímto ceníkem značně zjednoduší. OCEP umí import ceníků včetně umístění položek do skupin pro lepší přehlednost a orientaci v ceníku. Dále v rámci importu s položkou program umožňuje načítání dlouhého upřesňujícího popisu položky, obrázku, odkazu na e-shop výrobku s doplňujícími informacemi např. o výrobci a další údaje, které mohou být zásadní i při tvorbě rozpočtu. Takovéto použití dodavatelského ceníku umožňuje jednoduchou tvorbu objednávek materiálu (včetně exportu do CSV a přímého zaslání objednávky do systému velkoobchodu) a tím i další úsporu času a peněz. Tento rozšířený import ceníku je nasmlouván s velkoobchody BIESSE, ELFETEX, K&V ELEKTRO a SONEPAR, což jsou největší dodavatelé elektromontážních firem v ČR. Vazby na reálné ceníky materiálů Pro jednodušší a rychlejší tvorbu rozpočtů program umí využít vazby mezi montážní položkou a dodávaným materiálem. Tyto vazby dodáváme přímo s programem. Dále jako doplněk nabízíme vazby montáží na položky velkoobchodů BIESSE, ELFETEX, ELKOV, K&V ELEKTRO a SONEPAR. Ty pak například k montáži instalační krabice automaticky nabídnou různé typy krabic (hluboké, mělké, do sádrokartonu a pod.) od konkrétního velkoobchodu či výrobce. Tyto vazby lze tvořit i uživatelsky na jakýkoliv naimportovaný ceník materiálu. Pomocí těchto vazeb lze nově rychle a efektivně nacenit položkově cenu za montáž k seznamu materiálů z dodacího listu vašeho velkoobchodu (viz. novinky programu OCEP verze 16 ve videu). Použití vlastních ceníků v XLS Pokud aktuálně používáte k nacenění vlastní ceníky materiálů nebo montáží, můžete je jednoduše naimportovat k naší datové základně a dále je využívat v kombinaci s našimi daty s možnostmi, které nabízí program OCEP. Jednoduchá a bezplatná aktualizace ceníků Aktualizaci ceníků lze řešit jednoduše uživatelsky ručním nebo automatickým importem materiálových ceníků ve vlastních nákupních cenách. V případě montážních položek se aktualizace cen provádí opět jednoduchým uživatelským nastavením hodinové sazby, podle které se počítá cena za montáž každé položky z normativů času (spotřeba času na jednotkovou montáž položky). Oproti firmám, které nabízí placenou “aktualizaci” ceníků na “doporučené” ceny, si v programu OCEP může každý a kdykoliv aktualizovat ceny podle svých nákupů a režií bez jakýchkoli dalších finančních nákladů. Nový modul Poptávky umožní do rozpočtu OCEP načíst položkový obsah XLS/XLSX souboru, standardním způsobem je nacenit a výsledky uložit zpět do zdrojového souboru na požadované místo. Existuje velké množství variant XLS poptávek, které lze univerzálním přístupem zpracovat. Další informace o programu OCEP...
III. generace programu
s tradicí od roku 1991
Úvod