OCEP - sw pro tvorbu cen v oboru ELEKTRO a VODA-TOPENÍ-PLYN
© SELPO Broumy 1991-2024
OCEP  -  Oceňování montážních prací
Nová verze úspěšného rozpočtového programu OCEP byla zcela přepracována v moderním vývojovém  prostředí tak, aby vyhověla novým požadavkům, které přináší doba, legislativa a nové technologie. Program je postaven na osvědčeném vzhledu, aby se uživatelé starších verzí adaptovali bez jakýchkoli problémů. Vše je podporováno novými technologiemi na pozadí. Pracuje nad SQL databází od Microsoftu. Kromě moderního vzhledu přináší i mnoho nových možností. Zde najdete popis novinek. OCEP je moderní program určený pro práci ve Windows 7, 8, 10 a 11. To však neznamená, že nefunguje na počítačích Apple. Podmínkou je instalace prostředí Windows na Mac. Jsou dvě možnosti, jak to udělat. Nainstalovat Windows jako plnohodnotný operační systém a při startu počítače rozhodovat, zda startovat macOS nebo Windows. Druhou možností je instalace Windows do virtuálního počítače. Toto řešení případně přenechte vašemu dodavateli počítače Mac. Rozpočtový program OCEP má 2699 instalací v ČR a na Slovensku Rozpočty elektromontáží (a dalších montážních oborů jako voda, topení, plyn, stavební práce, sádrokartóny...), nabídkové ceny, fakturace, sklady, objednávkový systém materiálu, zpracování mezd, rozbory zakázek... 33 let vývoje programu, neustálá spolupráce s uživateli, to je zárukou kvalitních služeb a spokojenosti uživatelů. Reference (uživatelé programu OCEP): Česká pošta Security s.r.o. Praha, HOCHTIEF CZ a.s.  Praha, METROSTAV a.s. Praha, IPS a.s. Praha, ČEZ a.s.  Temelín, SKANSKA CZ s.r.o., METROPROJEKT a.s.  Praha, NOVÁ HUŤ a.s. Ostrava, RWE Plynoprojekt a.s.  Praha, HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a.s., ELTODO a.s. Praha, ELEKTRO - Štaif, s.r.o. Zruč-Senec, GB ELEKTROSERVIS, s.r.o. Nový Jičín, SOŠ Elektrotechnická Hluboká nad Vltavou, ELEKTRO-FA PAVELEK, s.r.o. Opava, ETS CZ Nový Bor, a.s., SPOLANA a.s. Neratovice, CHEMOPETROL a.s.  Litvínov, Severomoravská energetika a.s., Ostrava... Videoukázka práce s programem OCEP: Video je v HD rozlišení 1280x720px. Doporučujeme přepnout na celou obrazovku (přerušovaný rámeček v pravém spodním rohu okna). Návrat zpět na zobrazení v okně provedeme stiskem klávesy Esc. Video názorně předvádí práci s programem od nastavení různých parametrů a způsobů výpočtů cen prací a materiálů včetně přirážek až po vytvoření rozpočtu, vyhledání a zadání položek do rozpočtu včetně možné následné úpravy cen a různých možností tisku rozpočtu. Popis programu: Program OCEP je konstruován jako univerzální rozpočtový program. K dispozici je verze pro montáže v oboru ELEKTRO  a montáže VODY, TOPENÍ a PLYNU. Do programu lze uživatelsky importovat ceníky dalších profesí, které lze navzájem libovolně kombinovat a rozpočtovat tak jakoukoliv činnost. Vše je uživatelsky otevřené, takže lze nejen importovat a ručně pořizovat nové položky a ceníky, ale i upravovat stávající a tvořit si tak vstupní data pro další cenové kalkulace. Program co nejpřesněji spočítá nákladovou cenu na realizaci (vše pochopitelně záleží na uživatelsky zadaných vstupních parametrech - nákladech). Díky tomuto výpočtu lze v jakémkoli okamžiku kontrolovat zisk a podle potřeby jej korigovat. Program vychází z dříve platných oficiálních ceníků (nebo jejich inovovaných verzí) s možností libovolné úpravy ceny buď individuálně na položce, nebo hromadně na ceník (hodinovou sazbou přes spotřebu času na položce, nebo indexací ceníkové ceny). Program umí velice rychle sestavit nabídkovou cenu tím, že k montážním položkám přiřadí automaticky materiál v požadovaném množství (např. k montáži zářivkového svítidla dodá těleso, trubice i startéry). Tím dojde ke značnému urychlení tvorby nabídek. Tyto vazby (mezi prací a materiálem) jsou dodávány společně s daty, ale v programu je lze uživatelsky editovat a tvořit si vlastní. Výpočet ceny za montáž lze počítat dvěma způsoby. Preferujeme transparentní výpočet, který vychází z časové náročnosti jednotlivých položek. Dalším způsobem je indexace ceníkových cen, které pochopitelně podléhají inflaci. K takto spočítané ceně za montáž se připočte reálná cena materiálu (včetně případných režií na jeho pořízení), který do rozpočtu spadne automaticky s montáží, nebo je tam zadán samostatně. K položkám prací, materiálů a dodávek jsou automaticky spočteny i další přirážky jako je prořez, podružný materiál a podobně podle uživatelského přednastavení. Do programu lze uživatelsky importovat ceníky různých velkoobchodů a výrobců. Program řeší i mzdové odměňování za práci montérů. V rekapitulaci se spočítá výsledná cena rozpočtu za všechny ceníky, materiály, subdodávky, HZS a přirážky, které se do rozpočtu zadávaly. Svoboda pro uživatele programu spočívá v tom, že téměř cokoliv je možno změnit dle svých aktuálních požadavků. Program nabízí obrovskou variabilitu tiskových sestav včetně jejich výstupů do XLSX souboru (modul Publikace). Po rekapitulaci může následovat fakturace zakázky a její ekonomické rozbory. Při vlastní realizaci zakázky lze využít objednávkový systém materiálu včetně skladové evidence a řešení úkolových mezd montérů ze zakázek. Program OCEP pracuje jako síťová aplikace s možností současného přístupu více uživatelů z více míst. Obor ELEKTRO: Součástí dodávky jsou ceníky 21M - elektromontáže, 22M - montáže sdělovacích zařízení, 36M - měření a regulace, 46M - zemní práce - výkopy pro kabely, 801-3 - stavební práce - výseky, revize elektro a pomůcka pro sestavení ceny rozvaděčů. Dále je to databáze materiálu (11.000 položek) souvisejících s uvedenými montážními ceníky. Distribuován je i velkoobchodní ceník firmy ELFETEX s možností aktualizace z internetu. Videoukázka vazeb montáží C21M na ceníky materiálu velkoobchodů ELFETEX, K&V ELEKTRO a SONEPAR Zájemcům nabízíme materiálový sortiment velkoobchodů BIESSE, ELFETEX, ELKOV, K&V ELEKTRO a SONEPAR  navázaný na montážní položky ceníku 21M pro rychlejší tvorbu rozpočtů. Dále byl rozšířen import ceníku o další důležité informace k položkám včetně dlouhých popisů, odkazů na internetové stránky výrobku, obrázku, informace o výrobci... Program umí importovat položky včetně začlenění do skupin. Některé velkoobchody jsou schopny generovat ceníky přímo v nákupních cenách. To umožňuje okamžitou kontrolu nad výší zisku při tvorbě cenové nabídky. Program umí automatické stahování ceníku z internetu. Slovenská verze programu OCEP: Ve slovenské verzi programu jsou distribuovány montážní ceníky 21M - elektromontáže, 22M - montáže sdělovacích zařízení, 36M - měření a regulace, 46M - zemní práce - výkopy pro kabely, 801-3 - stavební práce - výseky, revize elektro a pomůcka pro sestavení ceny rozvaděčů. S montážními ceníky je dodáván základní ceník materiálu včetně vazeb na montážní položky. Dále jsou tam další materiálové ceníky velkoobchodů ANMIMA, BKL ELEKTRO, HAGARD:HAL, I-CENTER a MURAT, které lze aktualizovat podle potřeby z internetu. Veškerá data ve slovenské verzi včetně programu jsou lokalizována do slovenštiny. Program pracuje se základní měnou Euro s možností přepočtu rozpočtů do jakékoliv jiné měny. Ceníky ELEKTRO k importu do programu OCEP: BIESSE - import položek včetně struktury členění a dalších rozšiřujících informací z pevné adresy pro automatickou kontrolu a stahování programem OCEP podle nastavení uživatelem (formát XLSX) ELEKTROCENTRUM - import ceníku bez členění položek. Rozjednána možnost importu včetně členění a dalších rozšiřujících informací (formát DBF) ELFETEX - import položek včetně struktury členění a dalších rozšiřujících informací z pevné adresy pro automatickou kontrolu a stahování programem OCEP podle nastavení uživatelem (formát XLSX) ELKAS - import ceníku bez členění položek. Rozjednána možnost importu včetně členění a dalších rozšiřujících informací (formát DBF) ELKOV - import položek včetně struktury členění. Ke stažení po registraci na jejich stránkách (formát XLSX) ELPREMO - import ceníku bez členění položek. Rozjednána možnost importu včetně členění a dalších rozšiřujících informací (formát XLS) EMAS - import ceníku bez členění položek. Rozjednána možnost importu včetně členění a dalších rozšiřujících informací (formát CSV) JAKUB - na vyžádání u obchodního zástupce (formát CSV) K&V ELEKTRO - import položek včetně struktury členění a dalších rozšiřujících informací. Ke stažení po přihlášení (registraci) na stránkách E-Business v sekci “Ceníky” (formát CSV) SONEPAR - import položek včetně struktury členění a dalších rozšiřujících informací. Ceník na vyžádání u obchodního reprezentanta nebo na Servisním oddělení. Import přímo v individuálních nákupních cenách (formát CSV). Možný také pravidelný automatický import aktuálního ceníku. V nejnovější verzi možný import ceníku materiálu ze zabezpečeného FTP účtu. Aktualizovaný ceník 22M: Ve spolupráci s externí firmou byla rozšířena nabídka datových souborů o přepracovaný modernizovaný ceník 22M - montáže slaboproudých rozvodů (EZS, EPS, strukturované kabelové rozvody, Interkom, kamerový systém, provozní ozvučení...). Byly přehodnoceny stávající položky a doplněny nové v rámci aktuálně používaných technologií tohoto oboru. Montážní položky mají na sebe navázány materiály z velkoobchodních ceníků dodavatelů. Tím se značně zjednodušuje tvorba rozpočtů včetně aktualizace cen zdrojových ceníků, které jsou buď přímo ke stažení na stránkách dodavatele, nebo u něj na vyžádání. Videoukázka aktualizovaného ceníku C22M včetně vazeb...    Jedná se o tyto dodavatele: ADI Global Distribution        Eaton Elektrotechnika s.r.o.       ELCO Nymburk s.r.o.   ELFETEX spol. s r.o.       IVO           JABLOTRON ALARMS a.s.     KOPOS Kolín, a.s.           Legrand s.r.o.    SALTEK s.r.o. Ukázková tisková sestava rozpočtu (PDF) s příkladem použití několika položek tohoto nového ceníku. Obor VODA - TOPENÍ - PLYN: Součástí dodávky jsou ceníky 800-721 Zdravotně technická zařízení budov a 800-731 Ústřední vytápění. S programem je distribuována i databáze materiálu velkoobchodu Richter+Frenzel s.r.o. (230.000 položek), kterou lze jednoduše aktualizovat. Ceníky VODA - TOPENÍ - PLYN k importu do programu OCEP: GIENGER - import ceníku bez členění položek (formát CSV) KREINER - import ceníku bez členění položek (formát XLS) MARO - import ceníku bez členění položek (formát XLSX) RICHTER+FRENZEL - import položek včetně struktury členění, individuální nákupní ceny uživatele OCEP a doporučené prodejní ceny R+F, ceník generovám systémem přes noc po vyžádání, nutná registrace v systému pro generování individuálních cen (formát DBF) RUBIDEA CZ - import ceníku bez členění položek (formát XLSX na vyžádání) Publikace tiskové sestavy do formátu XLSX, DOCX, PDF, JPG, PNG, BMP, GIF, TIFF: Jako doplněk k programu lze objednat modul PUBLIKACE, který tiskovou sestavu vyexportuje do zvoleného formátu. Možností je soubor typu XLSX (Excel), DOCX (Word), PDF (Acrobat Reader) a grafické soubory (bitmapové obrázky) typu JPG, PNG, BMP, GIF a TIFF. Nastavení Publikace je shodné s nastavením tisku, což umožňuje obrovskou variabilitu konečného výstupu. Poptávky v XLS/XLSX: Dalším doplňkem je modul Poptávky. Ten umožňuje naimportovat do rozpočtu položky z XLS/XLSX tabulky. V rozpočtu je klasickým způsobem naceníme a výsledky vyexportujeme zpět do zdrojového souboru. Program při importu dohledává položky ve vlastní databázi. Nenalezené položky buď individuálně naceníme nebo provedeme jejich dohledání v ceníku. Existuje velké množství variant XLS poptávek, které lze univerzálním přístupem zpracovat. Níže jsou videa s ukázkami tří různých způsobů zpracování takových poptávek. Videa jsou v HD rozlišení. Doporučujeme přepnout na celou obrazovku (přerušovaný rámeček v pravém spodním rohu okna). Návrat zpět na zobrazení v okně provedeme stiskem klávesy Esc. Nedohledané položky a jak s nimi dále pracovat První příklad je XLS poptávka, ve které jsou položky z alternativního ceníku, které nebyly programem dohledány. OCEP má nástroje, jak je jednoduše nacenit (výměnou ceny z alternativní položky) a to včetně navázaných materiálů. Tyto nové položky včetně vazeb můžeme z rozpočtu hromadně uložit do ceníku pro jejich následné použití někdy příště. Agregované položky prací a materiálů na jedné řádce Druhý příklad je XLS poptávka, kde je na jedné řádce práce a materiál, jejichž cena má být exportovaná do různých sloupců tabulky. U položek není žádný identifikátor (katalogové číslo ceníku), takže se po importu do rozpočtu musí dohledat klasickým způsobem v montážním ceníku případně v dodavatelském ceníku materiálu. Montážní položka a materiál na dalších řádcích Třetí příklad je XLS poptávka, kde je na řádce práce a na další její montovaný materiál. U montážních položek jsou katalogová čísla ceníku, která upravíme podle masky aby odpovídala číslům v ceníku OCEP. Dále hromadně spojíme montáží položky a následující materiály. Program se pokusí podle upravených čísel položky dohledat včetně jejich navázaných materiálů, což značně urychlí nacenění poptávky. Oddělené seznamy montáží a materiálů Čtvrtý příklad je XLS poptávka, kde je seznam po sobě jdoucích montážních položek a za ním seznam dodávaných materiálů. U montážních položek jsou jejich katalogová čísla, podle který se budou dohledávat v ceníku OCEP. V ukázce je i položka HZS. Je zde vidět i možnost přerušení zpracování poptávky s následným pokračováním. Kompletní nápověda k tomuto tématu... EET - Elektronická evidence tržeb: Evidenci tržeb upravuje zákon c. 112/2016 Sb., podle kterého je každý podnikatelský subjekt povinen zasílat na web ministerstva financí informace o prijatých hotovostních platbách (více na http://www.etrzby.cz). To se týká i prodejek a faktur vystavených programem OCEP. Řešení elektronické evidence tržeb je součástí modulu Faktury sw OCEP verze 12 a vyšší. Ukázkové video předvádí názorně práci s doklady pořízenými v režimu EET a to od prvotního nastavení v možnostech hlavního okna, práci s certifikátem, pořízení a odeslání dokladu s tiskem požadovaných informací. Podpora uživatelům programu: Prémiová podpora “SUPPORT GOLD” je k dispozici pro každého uživatele aktuální verze programu OCEP zdarma bez ohledu na rozsah zakoupené licence. Podpora zahrnuje bezplatné telefonické a mailové konzultace. Dále vzdálenou správu pomocí zabezpečeného přístupu programem Team Viewer, který je distribuován s programem OCEP včetně možnosti rychlého “zaškolení” přes internet. Jsme schopni se časově přizpůsobit a v případě potřeby pružně řešit vzniklé problémy i mimo standardní pracovní dobu. Součástí technické podpory jsou i další úpravy programu, vydávané zdarma jako inovace v rámci aktuálně distribuované verze. Pro uživatele starších verzí programu OCEP 11, 12, 13, 14 a 15 je k dispozici placená technická podpora. Tu je možné řešit formou předplatného na celé období, než bude uvolněna další majoritní verze programu, nebo v případě aktuální potřeby i jednorázově. Způsob řešení technické podpory starších verzí programu je popsán zde. GDPR - ochrana osobních údajů: V souladu s novou legislativou o ochraně osobních údajů platnou od 25. 5. 2018 uchováváme pro řešení objednávky programu OCEP, dále z důvodu povinnosti evidence účetních dokladů, kontrol finančního úřadu, pro ověření uživatele v rámci poskytované technické podpory a pro oprávněný zájem o předání informací o novinkách v programu připravených pro jeho uživatele tyto údaje: jméno, příjmení, titul, název firmy, adresu, IČ, DIČ, telefonní číslo a e-mail. Tyto údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro zajištění výroby individuální instalační sady programu OCEP a jeho údržbu. Tato data zpracováváme v souladu se zákonem a neposkytujeme je jinému subjektu, pokud to není nezbytně nutné (např. na vyžádání finančního úřadu). V rámci zabezpečení ochrany osobních údajů využívaných v programu OCEP, důrazně doporučujeme přístup do programu chránit zabezpečeným přístupem pomocí osobního čísla pracovníka a jeho heslem s možností nastavení přístupových práv do různých částí programu v případě přístupu více osob. Multimediální nápověda k programu OCEP: K programu OCEP je zpracována MULTIMEDIÁLNÍ NÁPOVĚDA jako vizuální doplněk klasické nápovědy, která unikátním způsobem - obrazem i zvukem popisuje danou problematiku (jako video v horní části této stránky). Celkem je k programu devět hodin takovéto nápovědy (ve 138 videích), která mnohem více a rychleji zodpoví uživateli jeho otázky a umožní mu tak program efektivněji využívat. Nápověda k programu OCEP (HTML včetně Multimediální nápovědy) Školení programu OCEP: Pro zájemce či uživatele programu OCEP provádíme ŠKOLENÍ. Jedná se o online výuku práce s programem podle potřeby koncového uživatele. Ke stažení... Do mailu se žádostí o demoverzi uveďte prosím i vaše telefonní číslo, abychom vás mohli kontaktovat, zda vše proběhlo bez problémů, případně vám pomoci s instalací nebo ovládáním programu. Děkujeme. DEMOVERZE OCEP obor ELEKTRO DEMOVERZE OCEP obor VODA - TOPENÍ - PLYN DEMOVERZE OCEP obor ELEKTRO - SLOVENSKO Po výběru požadované DEMOVERZE zadejte prosím do připraveného mailu vaše telefonní číslo. Na základě tohoto mailu vám bude zaslán odkaz ke stažení DEMOVERZE (cca 820 MB). Omezení demoverze je v maximálním počtu zadaných položek do rozpočtu. Ceníkové položky jsou zredukovány náhodným výběrem z celé databáze. Po stažení demonstrační verze programu vytvořte na vašem pevném disku nový adresář, do kterého rozbalte obsah staženého ZIP archivu. Po rozbalení spusťte SETUP.EXE, který vás provede vlastní instalací. Popis instalace programu OCEP (480 kB) ve formátu PDF Rychlý průvodce tvorbou rozpočtu (370 kB - 6 stran) rychlý návod na sestavení rozpočtu ve formátu PDF Kompletní manuál OCEP (11,6 MB - 302 stran) popis programu OCEP ve formátu PDF Ukázka tiskové sestavy - rekapitulace a položky ceníků (322 kB) ve formátu PDF Tisková sestava materiálu včetně obrázků výrobku (515 kB) ve formátu PDF Tisková sestava s novými položkami C22M - reakpitulace a položky ceníku 22M včetně materiálů (1,2 MB) ve formátu PDF Popis programu OCEP (520 kB) ve formátu PDF Pokud instalace programu neproběhne zcela v pořádku, nebo když budete chtít předvést práci s programem, jsme schpni Vám i na dálku jednoduše pomoci. Pomocí programu  TeamViewer se můžeme bezpečně připojit k Vám na počítač a pod Vaším dozorem na dálku přes internet doladit instalaci programu, nebo Vás navigovat při jeho ovládání. Pokud je program OCEP již nainstalován a lze jej spustit, je program on-line technické podpory v menu “Nápověda”. Po jeho spuštění nás stačí telefonicky kontaktovat v pracovní době od pondělí do pátku 9-17 hodin na číslech +420 603 525 768 nebo  +420 605 284 059. V případě problémů při instalaci spustíme program vzdálené podpory TeamViewer následujícím odkazem.   Ťuknutím na ikonu odkazu vzdálené podpory se stáhne program “TeamViewer” z našich stránek. Není nutné jej instalovat na počítač, stačí pouze spustit a zavolat nám. Společně se pokusíme dotazy zodpovědět a případné problémy vyřešit...
Úvod Popis programu OCEP... Nové funkce programu OCEP... Ceník programu a doplňků... Školení programu OCEP... Kde nás najdete...
Popis programu OCEP...